Obróbka skrawaniem to proces, który pozwala na uzyskanie ściśle określonych w projekcie kształtów i wymiarów obrabianych przedmiotów poprzez usuwanie nadmiaru materiału. Istnieje kilka rodzajów obróbki skrawaniem, a wśród najczęściej stosowanych możemy wymienić toczenie CNC oraz frezowanie.

Czym jest toczenie CNC?

Toczenie CNC to jedna z najbardziej popularnych metod obróbki skrawaniem. Jest to proces, w którym materiał jest obracany wokół własnej osi, podczas gdy narzędzie skrawające przesuwa się wzdłuż materiału, w ten sposób usuwając nadmiar materiału i kształtując go według wytycznych założonego projektu. 

Operatorzy nowoczesnych tokarek CNC sterują je komputerowo, za pomocą specjalnego panelu lub oprogramowania, zatem mają możliwość dokładnego ustawiania parametrów obróbki. Pozwala to na bardzo precyzyjne wykonanie elementów, możliwość swobodnego dokonywania zmian w procesie produkcyjnym oraz uzyskanie powtarzalności wyników. Z tej przyczyny ten rodzaj obróbki skrawaniem nazywamy toczeniem precyzyjnym.

Na czym polega frezowanie?

Frezowanie to kolejna metoda obróbki skrawaniem. Frezowanie CNC jest podobne do toczenia pod względem zakładanych celów, jednak występują między nimi istotne różnice. W procesie tym narzędzie skrawające, zwane frezem, porusza się wzdłuż materiału, usuwając jego nadmiar i kształtując zgodnie z oczekiwaniami, natomiast sam materiał jest nieruchomy. 

Frezowanie może być wykonywane na różnych maszynach, zarówno tradycyjnych, jak i sterowanych numerycznie (CNC). W obecnych czasach przeważnie wybiera się ten drugi sposób, ponieważ gwarantuje on znacznie większą precyzję. 

Inne rodzaje obróbki skrawaniem

Do grona metod obróbki skrawaniem możemy nazwać też szlifowanie, gwintowanie i wiercenie. Szlifowanie polega na wygładzaniu powierzchni elementów za pomocą narzędzi ściernych. W przeciwieństwie do toczenia i frezowania, w szlifowaniu nie dochodzi do usuwania dużych ilości materiału, a jedynie do wygładzania powierzchni i poprawiania jej jakości.